Kurzy Orientálneho Tanca

Pre záujem o informácie ohľadom kurzov brušného tanca pre verejnosť kontaktujte lektorku Andreu Hornákovú na tel. čísle 0908/646 894